Chỉnh Sửa Ảnh Với Photoshop

Phần 1: Chỉnh Sửa Ảnh Với Photoshop

  • Là phần đầu tiên khóa học Chuyên Viên Thiết Kế Đồ Họa, Photoshop giúp học viên nắm vững lý thuyết căn bản về thiết kế, màu sắc, hình ảnh, các công cụ và cách sử dụng phần mềm Adobe Photoshop.

Chỉnh Sửa Ảnh Với Photoshop

Chỉnh Sửa Ảnh Với Photoshop

Viết một bình luận