CorelDRAW Cơ Bản

Khóa Học Đồ Hoạ In Ấn Với CorelDRAW

Giúp học viên nắm vững kỹ thuật sử dụng phần mềm thiết kế CorelDRAW, tư duy bố cục khi in ấn sản phẩm. Thành thạo quy trình thiết kế và xuất bản các sản phẩm đồ họa in ấn như biểu mẫu, sách, tạp chí, Brochure, Bảng hiệu, Hộp đèn.

Học thiết kế đồ họa với CorelDRAW

Học thiết kế đồ họa với CorelDRAW

Viết một bình luận