Illustrator (Ai) Cơ Bản

Khóa học thiết kế đồ họa với Illustrator cơ bản

Giúp bạn có thể tự tay thiết kế logo cho cá nhân, doanh nghiệp, sáng tạo ra các bộ ấn phẩm truyền thông, layout, typography,..phục vụ cho học tập, công việc với phần mềm đồ họa Vector Illustrator.

Khóa học thiết kế đồ họa với Illustrator

Khóa học thiết kế đồ họa với Illustrator

Viết một bình luận