Thiết Kế In Ấn Với CorelDraw

Phần 3: Thiết Kế In Ấn Với CorelDraw

Học viên sử dụng thành thạo phần mềm CorelDraw để có thể thiết kế ra các sản phẩm trong lĩnh vực In ấn như Nhãn mác bao bì, bảng hiệu, hộp đèn, Menu, Banner…

thiết kế in ấn với coreldraw

thiết kế in ấn với coreldraw

Viết một bình luận