Thiết Kế Và Dàn Trang Với Indesign

Phần 4: Thiết kế và dàn trang với Indesign

Học các nguyên tắc về bố cục, sắp xếp và nguyên lý thị giác trong thiết kế và sử dụng thành thạo Adobe Indesign để có tạo bố cục thiết kế, dàn trang chuyên nghiệp.

Thiết kế bố cục dàn trang với Indesign

Thiết kế bố cục dàn trang với Indesign

Viết một bình luận