Thiết Kế Nhận Diện Thương Hiệu

Phần 5: Thiết Kế Nhận Diện thương Hiệu

Thiết kế các ấn phẩm đồ họa nhận diện thương hiệu như logo, poster, banner, nhãn hiệu, in ấn với các phần mềm như Illustrator, coreldraw…

Thiết Kế Nhận Diện thương Hiệu

Thiết Kế Nhận Diện thương Hiệu

Viết một bình luận